Årboka 2011 og 2012


Redaktør for DNTs årbok over to år. Omhandla alle hytter i DNT-systemet i Noreg. Opplag ca. 160 000.